“Esmoreit” is op zoek naar nieuwe leden en donateurs!

Zoals alle verenigingen is ook ”Esmoreit” op zoek naar nieuwe gezichten. Als een van de voorstellingen u warm heeft gemaakt om ook eens toneel te spelen, niet alleen voor uzelf maar voor een publiek, vul dan het formulier in. Ook voor ondersteunende taken zijn wij nog op zoek naar nieuwe leden, dus als u zich aangesproken voelt: vul het formulier in!

Buiten spelende en ondersteunende leden kan een vereniging altijd nog extra financiële ondersteuning gebruiken in de vorm van “donateurs”. Mocht u onze vereniging een warm hart toedragen en ons op een financiële manier willen ondersteunen, contributie voor Donateurs is € 15,00 per jaar. Ook hiervoor kunt u ons formulier gebruiken.

U kunt zich opgeven als u 16 jaar of ouder bent.