Over ons

Toneelvereniging “Esmoreit” in Philippine is in 1955 opgericht onder andere door de heer Frans Hersmis, oud voorzitter, en aantal andere plaatselijke toneelliefhebbers. Het was een enorme uitdaging om toenmalig met moed en durf een verantwoorde toneeluitvoering te kunnen brengen door louter amateur toneelspelers. Krantenberichten uit die tijd spreken over ‘met veel glans sloegen de spelers zich vlot door de moeilijkheden heen’! ‘We hopen Esmoreit spoedig en nog dikwijls terug te zien’.

Dat laatste is inmiddels zeker het geval, in 2015 bestond Toneelvereniging Esmoreit 60 jaar en heeft dan bijna jaarlijks een stuk op de planken gebracht. Nog steeds met amateur toneelspelers, plaatselijk alsook regionaal maar zeker ook met gewaardeerde spelers inbreng vanuit Vlaanderen.

Onder leiding van deskundige regisseurs, waaronder onder andere Fred de Winne die een groot aantal jaren Toneelvereniging Esmoreit van zijn deskundige inbreng heeft voorzien, kunnen we terugzien op succesvolle humoristische blijspelen met hier en daar een plaatselijke noot!

Nog steeds is het voor bestuur en leden van Toneelvereniging Esmoreit een uitdaging om ons publiek een plezante toneelavond te bezorgen, in de voorbereidingen genieten we vooral zelf hiervan en tijdens de uitvoeringsavonden doen we dat samen met u als publiek.

Wat ons betreft volgen er nog veel mooie toneeluitvoeringen, ook na 2015.